Cyfrowy czujnik temperatury

Cyfrowe czujniki temperatury mają coraz szersze zastosowanie w naszym codziennym życiu. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie jest konieczność zebrania i wykorzystania danych odnośnie temperatury panującej w określonym środowisku. Ich wykorzystanie sprawia, że sterowanie różnymi systemami obecnymi w naszym otoczeniu jest bardzo proste i odbywa się praktycznie bez naszego udziału.

Budowa i działanie cyfrowego czujnika temperatury

Zasada działania cyfrowego czujnika temperatury jest bardzo prosta. Urządzenie jest tak naprawdę czujnikiem półprzewodnikowym. Pomiar temperatury odbywa się poprzez pomiar napięcia, które zmienia się liniowo do temperatury złącza. Dzięki temu zjawisku możemy dokonać pomiaru temperatury w zakresie zbliżonym od -50°C do +150°C.

Następnie dane są przesyłane najczęściej poprzez interfejs szeregowy o nazwie 1-Wire, ale mogą być to również interfejsy I2C lub SPI. Interfejs 1-Wire używa do komunikacji zaledwie jedną linię danych.

Cyfrowy czujnik temperatury z reguły posiada tylko dwa przewody – przewód sygnałowy oraz przewód masy.

Zastosowanie cyfrowego czujnika temperatury

Cyfrowe czujniki temperatury są stosowane w stacjach pogodowych, czy też termostatach używanych do regulacji ogrzewania w pomieszczeniach. Znajdują się one również w ofercie systemów alarmowych oraz w coraz bardziej popularnych systemach inteligentnego domu. Czujniki te można stosować zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Są wykorzystane do monitorowania temperatury między innymi w mieszkaniach, biurowcach, w zakładach produkcyjnych, chłodniach czy budynkach gospodarczych. Stosuje się je również w pojazdach różnego typu, samolotach i w jednostkach pływających. Powszechna dostępność, przystępna cena i prostota konstrukcji sprawia, że są najczęściej stosowane w tworzonych dzisiaj rozwiązaniach i aplikacjach.