Automaty schodowe — przeznaczenie i zasada działania

Potrzeba oświetlania klatek schodowych, długich korytarzy biurowych i różnego rodzaju wewnętrznych przestrzeni budynków jest bardzo powszechna. Ponadto, od prawidłowej organizacji systemu kontroli wewnętrznej tego procesu zależy, jak efektywnie zostaną wykorzystane zasoby, a w efekcie – ile pieniędzy zostanie na to wydane. Zastosowanie automatów schodowych optymalizujących tę kwestię pozwala na znaczne oszczędności w rachunkach za energię.

Przeznaczenie

Łączniki schodowe przeznaczone są do samoczynnego wyłączania oświetlenia klatek schodowych, korytarzy itp. po upływie nastawionego czasu od włączenia. Włączenie oświetlenia odbywa się za pomocą łącznika przyciskowego. Po upływie czasu działania wbudowanego timera oświetlenie zostaje wyłączone.

Zakres zastosowania

Sterowanie oświetleniem:

  • klatek schodowych,
  • korytarzy,
  • holi,
  • wiatrołapów,
  • pomieszczeń gospodarczych,
  • piwnic itp.

Zasada działania

Po włączeniu oświetlenia łącznikiem przyciskowym i wypracowaniu przez wbudowany zegar ustawionego czasu automat wyłącza oświetlenie. Czas opóźnienia w zakresie od 0,5 do 10 minut ustawiany jest potencjometrem na płycie czołowej automatu. Ponowne naciśnięcie wyłącznika w czasie opóźnienia przedłuża czas włączenia oświetlenia tylko wtedy, gdy jest obecna funkcja antyblokady. W urządzeniach tych wyłączenie oświetlenia następuje nawet wtedy, gdy przy włączeniu urządzenia (np. mechanicznie) zostanie zablokowany wyłącznik przyciskowy (dzwonkowy). W tym przypadku oświetlenie nie może być ponownie włączone, dopóki wyłącznik nie zostanie odblokowany. W automatach schodowych z funkcją ostrzegania o wyłączeniu jasność lamp na 30 sekund przed wyłączeniem zmniejsza się o połowę. Funkcja ta jest możliwa tylko w przypadku lamp żarowych i halogenowych. Wszystkie automaty schodowe (https://eldor24.pl/automaty-schodowe/) mogą być obsługiwane za pomocą wyłączników z podświetleniem neonowym.