Co powinieneś wiedzieć przed zakupem monitora fotograficznego?

Co powinieneś wiedzieć przed zakupem monitora fotograficznego?

Monitory używane przez fotografów mają cechy podzielone na dwie kategorie. Pierwszą jest ergonomia i budowa monitora. Ma to wpływ na pracę ze sprzętem, czyli kulturę pracy, szybkość i wygodę. Drugą jakość wyświetlanego obrazu, wpływa to bezpośrednio na finalny efekt produkcji. Przedstawiono poniżej cechy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze monitora. 

Jasność wyświetlania

Parametrem wyrażającym jasność jest luminacja określana w cd/m2 lub nitach. Maksymalna jej wartość nie ma znaczenia w przypadku zastosować codziennych, gdyż monitor jest częściej używany w domu, niż na świeżym powietrzu przy silnym słońcu. W nasłonecznionych miejscach luminacja powinna wynosić 160-180 cd/m2, w ciemności 46-60, natomiast w warunkach normalnej pracy w domu między 80-100.

Kontrast natywny

Jest to stosunek między najjaśniejszą bielą i najciemniejszą czernią, do których wyświetlenia zdolny jest monitor. Osoby pracujące z obrazem powinny się jednak skupić na punkcie czerni, jego wartość powinna być jak najmniejsza. 

monitor fotograficzny

Delta E

To parametr określający dokładność wyświetlania kolorów. Wartość poniżej 2 uznaje się za idealnie odwzorowane barwy. Wynik rewelacyjny uzyskujemy na poziomie mniejszym niż 1.

Gamut

Określa on zdolność do wyświetlania jak najszerszej palety kolorów. Do jak najlepszej pracy z obrazem powinno się wybrać monitory umożliwiające wyświetlenie jak największej przestrzeni kolorów AdobeRGB. Za odpowiedni wynik możemy uznać 99%.